Publications

See All

Author: No categories See All

Topic: No categories See All

Year: No categories See AllJournal: Cell Host & Microbe

AseemPandey, Sheng Li Ding, Qing-Ming Qin, Rahul Gupta, Gabriel Gomez, Furong Lin, Xue-huaFeng, Luciana Fachini da Costa, Sankar P. Chaki, MadhuKatepalli, Elizabeth Case, Erin van Schaik, TabasumSidiq, Omar Khalaf, Angela Arenas, Koichi Kobayashi, James E. Samuel, Gonzalo Rivera, Robert C. Alaniz, Sing-Hoi Sze, Xiaoning Qian, Allison Rice-Ficht, William Russell, Thomas A. Ficht, Paul de Figueiredo, "Global reprogramming of host kinase signaling in response to fungal infection", Cell Host & Microbe, 21(5): 637–649.e1–e6, 2017. (Cover Page)  (Journal Publication)  [More Details]  [Online]

Fangjun Li, Cheng Cheng, Fuhao Cui, Marcos VV de Oliveira, Xiao Yu, Xiangzong Meng, Aline C Intorne, Kevin Babilonia, Maoying Li, Bo Li, Sixue Chen, Xianfeng Ma, Shunyuan Xiao, Yi Zheng, Zhangjun Fei, Richard P Metz, Charles D Johnson, Hisashi Koiwa, Wenxian Sun, Zhaohu Li, Gonçalo A de Souza Filho, Libo Shan, Ping He, "Modulation of RNA Polymerase II Phosphorylation Downstream of Pathogen Perception Orchestrates Plant Immunity", Cell Host & Microbe doi:10.1016/j.chom.2014.10.018  (Journal Publication)  [More Details]  [Online]